inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Ik ga naar het ziekenhuis, wat nu?

Een nuttig stappenplan voor wanneer u naar het ziekenhuis gaat.

Ziekenhuiszorg in het vergoedingenoverzicht

Wanneer u na het lezen van dit stappenplan een duidelijk overzicht van de vergoeding wilt lezen, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Wanneer u naar het ziekenhuis gaat, heeft u altijd eerst een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Uw (huis)arts maakt een eerste inschatting van de aard en de ernst van uw klacht. Als de arts oordeelt dat specialistische zorg nodig is, dan zal u een verwijzing krijgen van uw (huis)arts. Ziekenhuiszorg betreft specialistische zorg, ziekenhuisopname en, wanneer dit nodig is de verpleging en verzorging in een ziekenhuis. Specialistische zorg kan ook plaatsvinden in een zelfstandig behandelcentrum. Er moet sprake zijn van een medische noodzaak.

Verwijzing

Uw huisarts is altijd het eerste aanspreekpunt bij gezondheidsklachten. U kunt voor de meeste zorg niet direct naar een specialist in het ziekenhuis. De huisarts maakt een eerste inschatting van uw klacht. Vindt uw huisarts het noodzakelijk om gezien te worden door een specialist in het ziekenhuis? Dan ontvangt u een verwijzing van uw huisarts. In het geval van spoedeisende zorg is er geen verwijzing nodig en kunt u in elk ziekenhuis terecht.

Verzekerde zorg en niet-verzekerde zorg

De meeste behandelingen in het ziekenhuis, met een verwijzing van de (huis)arts of medisch specialist, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder de verzekerde zorg: de zorg is opgenomen in de basisverzekering. U kunt hierbij denken aan een consult bij de specialist, röntgenfoto's en medisch noodzakelijke operaties. Welke ziekenhuiszorg er wordt vergoed en onder welke voorwaarden, wordt vastgesteld door de overheid. Uw behandelend arts of specialist kan aangeven of uw behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed.

Voorbeelden van niet-verzekerde zorg zijn behandelingen die niet medisch noodzakelijk zijn, zoals cosmetische ingrepen gericht op enkel verfraaiingen van het lichaam of behandelingen die (nog) niet door de overheid opgenomen zijn in de basisverzekering. Voor zorg die niet vergoed wordt ontvangt u zelf een rekening.

Second opinion

Voor een second opinion heeft u een aparte verwijzing nodig van uw behandelend arts. Uw huisarts mag u doorverwijzen naar een andere huisarts, uw medisch specialist mag u doorverwijzen naar een andere medisch specialist. U heeft geen toestemming nodig van inTwente.

Eigen risico

U betaalt eigen risico. Ziekenhuiszorg valt, wanneer het verzekerde zorg is, onder de vergoeding van de basisverzekering. Dit is zo door de overheid bepaald. Meer informatie over het eigen risico vindt u op deze pagina.

De ziekenhuisrekening

Een rekening van het ziekenhuis zit anders in elkaar dan dat u waarschijnlijk gewend bent. Alle ziekenhuizen in Nederland registreren en declareren zorgkosten op dezelfde manier: door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Het eerste contact met uw zorgaanbieder is het startpunt voor de DBC. Vanaf dat moment houdt het ziekenhuis alles bij wat met uw behandeling te maken heeft. Zo’n DBC mag maximaal 120 dagen openstaan, en moet na die periode afgesloten worden. Na het sluiten van de DBC, maakt het ziekenhuis een rekening op en stuurt deze door naar inTwente. Wanneer uw behandeling langer duurt dan deze termijn, wordt er weer een nieuwe DBC geopend. Een behandeling kan dus uit meerdere DBC’s bestaan. Meer informatie over uw ziekenhuisrekening kunt u vinden op de informatiekaart op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum

inTwente sluit elk jaar met alle Nederlandse ziekenhuizen een contract af. Dit betekent dat u voor ziekenhuiszorg overal in Nederland terecht kan en dat de rekening, wanneer de zorg onder de dekking van de basisverzekering valt, volledig vergoed wordt. inTwente ontvangt de rekening automatisch van het ziekenhuis. U ontvangt achteraf van ons een eigen risico rekening.

Gaat u naar een zelfstandig behandelcentrum? Met de meeste zelfstandige behandelcentra hebben wij een contract. Het zelfstandige behandelcentrum stuurt de rekening dan naar inTwente. U betaalt alleen het eigen risico. Wanneer een zelfstandig behandelcentrum géén contract met ons heeft afgesloten, dan kunt u er alsnog naartoe gaan met een verwijzing van de huisarts. In het geval dat u naar een niet-gecontracteerd behandelcentrum gaat, ontvangt en betaalt u zelf de rekening. Vervolgens kunt u deze rekening indienen bij inTwente. U ontvangt van ons dan een ‘redelijk’ tarief. Dit tarief is net iets lager dan dat wij gemiddeld met andere zorgaanbieders hebben afgesproken. Het deel dat vergoed wordt telt mee voor uw eigen risico. Meer informatie over de tarieven vindt u op de vergoedingspagina voor zelfstandige behandelcentra.

De kosten van een ziekenhuisbehandeling

Van te voren is niet vast te stellen wat een behandeling in het ziekenhuis kost. Dit is afhankelijk van de optelsom van handelingen die gedaan worden in het ziekenhuis. Hierdoor is van te voren niet vast te stellen hoeveel eigen risico u betaalt.

Vind uw gecontracteerde zorgverlener

Met onze Zorgzoeker kunt u gecontracteerde zorgverleners bij u in de buurt vinden.

Ziekenhuiszorg in het buitenland

Wij hebben een speciale pagina ingericht waarop u alle vragen kunt vinden over zorg in het buitenland.

Naar boven